28 lutego 2022

Miejscowość Wierzbowiec na Ukrainie

Ukrainę wspieramy obecnie na różne sposoby.

Jednym z miejsc wsparcia jest miejscowość Wierzbowiec na Ukrainie, gdzie od lat są obecni moi współbracia (misjonarze werbiści), a w ostatnich latach posługuje tam mój współbrat i kolega kursowy z seminarium o. Wojciech Żółty SVD.

W budynkach przy parafii, wykorzystywanych głównie na letnie obozy dla dzieci i młodzieży, obecnie przyjmowani są ludzie uciekający przed wojną. W poniedziałek 28 lutego jest to ponad 30 osób. Jeśli chcesz wesprzeć tych konkretnych ludzi, którym pomagają misjonarze werbiści na Ukrainie, możesz przelać swój dar na polskie konto ukazane na poniższej stronie:

https://www.werbisci.pl/index.php/pl/wiadomosci-misje/2818-werbisci-z-ukrainy-zostaja-ze-swymi-ludzmi

Z modlitwą o pokój,
Adam, SVD