Zachęcamy do podjęcia przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Oferta jest skierowana do każdego, kto jeszcze nie przyjął tego sakramentu. Dolna granica wieku to Primary 7, górnej granicy nie ma.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania rozpocznie się w październiku. Szczegółowe ustalenia co do formy przygotowania zostaną podjęte, gdy liczba kandydatek i kandydatów będzie znana. Ostateczna data zgłaszania się do przygotowania została przesunięta na 30. września 2019.

Formularz zgłoszeniowy