CHRZEST

Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dziecko przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzyma nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Sta­rajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chry­stusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest.

Obrzędy Chrztu Dzieci

Jeśli rodzice mogą z czystym sumieniem odpowiedzieć sobie na powyższe pytanie i deklarację, to proszę wypełnić formularz Zgłoszenie do chrztu poniżej. Chrzty udzielane są w pierwsze soboty miesiąca w kościele St Joseph’s, Woodside w godzinnach porannych.

Wymagane dokumenty:

  • Pełna metryka urodzenia dziecka (Birth Certificate) – do wglądu.
  • Świadectwo sakramentu bierzmowania rodziców chrzestnych.

Zgłoszenie do chrztu

Zgoda na chrzest poza parafią zamieszkania

Zaświadczenie dla rodzica chrzestnego