CHRZEST

Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dziecko przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzyma nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Sta­rajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chry­stusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest.

Obrzędy Chrztu Dzieci

Jeśli rodzice mogą z czystym sumieniem odpowiedzieć sobie na powyższe pytanie i deklarację, to:

Chrzest należy zgłosić TRZY MIESIĄCE przed planowaną datą chrztu.

Wymagane dokumenty:

  • Pełna metryka urodzenia dziecka (Birth Certificate) – do wglądu.
  • Świadectwo sakramentu bierzmowania rodziców chrzestnych.
  • Zaświadczenie o odbyciu lub udział w katechezie przedchrzcielnej.

Katecheza przed chrztem

Zawieszona do odwołania

Zgoda na chrzest poza parafią zamieszkania

Zaświadczenie dla rodzica chrzestnego