Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Kościół wymaga zazwyczaj od swoich wiernych kościelnej formy zawierania małżeństwa. Przemawia za tym wiele racji:

  • małżeństwo sakramentalne jest aktem liturgicznym; wypada zatem, by było celebrowane podczas publicznej liturgii Kościoła;
  • małżeństwo wprowadza do określonego stanu kościelnego, daje prawa i nakłada obowiązki w Kościele, między małżonkami i wobec dzieci;
  • skoro małżeństwo jest stanem życia w Kościele, trzeba, by była pewność odnośnie do jego zawarcia (stąd obowiązek obecności świadków).

Sprawą pierwszorzędnej wagi jest przygotowanie do małżeństwa, aby małżeńskie „tak” było aktem wolnym i odpowiedzialnym oraz aby przymierze małżeńskie miało solidne i trwałe podstawy ludzkie i chrześcijańskie.

Katechizm Kościoła Katolickiego 1601, 1631


Najbliższy kurs przedmałżeński odbędzie się w następujących dniach: 28 i 30 września oraz 5 i 7 października – w sumie 4 spotkania. Każde rozpocznie się o 19:30 i potrwa do 45 minut. Wszystkie spotkania odbędą się w St Joseph’s, Woodside. Kurs jest bezpłatny – dobrowolna ofiara na pokrycie kosztów ogrzewania będzie mile widziana. Rejestracja przez formularz poniżej.

Ten kurs przedmałżeński jest pierwszym z dwóch zaplanowanych na ten rok duszpasterski. Drugi kurs jest wstępnie zaplanowany na luty/marzec 2020.


Zapisy na kurs przedmałżeński