Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Kościół wymaga zazwyczaj od swoich wiernych kościelnej formy zawierania małżeństwa. Przemawia za tym wiele racji:

  • małżeństwo sakramentalne jest aktem liturgicznym; wypada zatem, by było celebrowane podczas publicznej liturgii Kościoła;
  • małżeństwo wprowadza do określonego stanu kościelnego, daje prawa i nakłada obowiązki w Kościele, między małżonkami i wobec dzieci;
  • skoro małżeństwo jest stanem życia w Kościele, trzeba, by była pewność odnośnie do jego zawarcia (stąd obowiązek obecności świadków).

Sprawą pierwszorzędnej wagi jest przygotowanie do małżeństwa, aby małżeńskie „tak” było aktem wolnym i odpowiedzialnym oraz aby przymierze małżeńskie miało solidne i trwałe podstawy ludzkie i chrześcijańskie.

Katechizm Kościoła Katolickiego 1601, 1631


Kurs przedmałżeński odbędzie się w na początku marca w następujących dniach:

  1. spotkanie: 29. lutego (sobota)
  2. spotkanie: 02. marca (poniedziałek)
  3. spotkanie: 04. marca (środa)
  4. spotkanie: 07. marca (poniedziałek)
  5. spotkanie: 09. marca (sobota)
  6. spotkanie: 11 marca (środa)

Każde spotkanie rozpocznie się o godz. 19:30 i potrwa ok. 45 minut. Sugerujemy, żeby na wszelki wypadek zarezerwować sobie 1 godzinę na każde spotkanie. Wszystkie spotkania odbędą się w salce kościoła St Joseph’s, Woodside, Aberdeen. Kurs jest bezpłatny, niemniej sugerujemy złożenie na koniec kursu datku na pokrycie kosztów ogrzewania salki. Zapisy przez formularz poniżej są obowiązkowe, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona.

Kolejny kurs odbędzie się wczesną jesienią 2020.