14 marca 2020

Modlitwa na czas epidemii

Okaż nam miłosierdzie dobry Ojcze, Wszechmogący Wieczny Boże, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz by się nawrócił i miał życie.

Daj zdrowie chorym i odwagę tym, którzy im służą.

Wspieraj czuwających nad bezpieczeństwem i pociesz tych, którzy opłakują umarłych.

Niech Twoja łaska skruszy twarde serca i podniesie ręce, co bezradnie opadają.

Zabierz strach i ześlij Twego Ducha, gdy wołamy: Jezu, ufam Tobie!

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.