9 lipca 2020

Msze św. z ludem

Od 15 lipca możemy odprawiać Msze św. z wiernymi obecnymi w kościele. Na razie będą obowiązywać pewne ograniczenia w celu zminimalizowania ryzyka infekcji przez Covid-19. Ograniczenia te wpłyną na nas w następujący sposób:

 1. Ograniczona ilość osób. Ze względu na wymagane zasady dystansu społecznego dostępna jest tylko ograniczona liczba miejsc. Do końca lipca liczba osób jest ograniczona do 50 osób podczas Mszy św.
 2. Jednokierunkowy ruch. Osoby przybywające do kościoła muszą wejść przez główne drzwi, pozostać na swoich miejscach przez cały czas nabożeństwa, a następnie opuścić kościół przez wyznaczone drzwi wyjściowe.
 3. Higiena. Noszenie maseczki na twarzy jest obowiązkowe dla wszystkich przebywających w kościele; dzieci poniżej 5 roku życia oraz osoby ze szczególnymi schorzeniami są zwolnione z tego obowiązku zgodnie z wytycznymi rządu szkockiego. Przy wejściu należy użyć żelu do dezynfekcji rąk (dostępny przy wejściu). Należy unikać korzystania z toalet w kościele, z wyjątkiem sytuacji kryzysowych.
 4. Zdrowie i bezpieczeństwo. Jeśli masz objawy Covid-19 (nowy uporczywy kaszel, gorączka, utrata węchu i smaku) lub otrzymałeś list ochronny lub prośbę o izolację, nie uczęszczaj we Mszy św.
 5. Liturgia. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi opracowanymi przez Konferencję Biskupów Szkocji istnieją tymczasowe ograniczenia i zmiany w sposobie sprawowania Mszy.
  • Nie należy korzystać ze śpiewników lub innych książek i materiałów dostępnych w kościele. Oczywiście można przynieść i używać własny mszalik lub modlitewnik, pod warunkiem, że po Mszy świętej zostanie zabrany do domu.
  • Obowiązuje zakaz śpiewów.
  • Komunia Święta jest rozdawana tylko pod jedną postacią (Ciało Chrystusa) i tylko na dłoń.

Ze względu na powyższe ograniczenia i ograniczenia udział w Mszy wymaga uprzedniej rezerwacji. Istnieją ku temu trzy powody:

 1. Unikanie nadmiernej ilości osób. Chcemy uniknąć odsyłania ludzi od drzwi kościoła – jest to sprzeczne z przyjaznym duchem naszej społeczności i może postawić naszych wolontariuszy w niezręcznej sytuacji.
 2. Track & Trace. W przypadku zdiagnozowania Covid-19 możemy pomóc w identyfikacji osób, które mogły mieć bliski kontakt z zarażoną osobą. Dlatego wymagamy podania danych kontaktowych w formularzu rezerwacji. Dane te będą poufne, przechowywane przez 21 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami, po czym zostaną zniszczone.
 3. Granice parafii. Chcielibyśmy zaoferować naszym parafianom i zwykłym osobom chodzącym do kościoła okazję uczestniczenia we Mszy i przyjęcia Komunii Świętej w kościele. Prosimy o adres zamieszkania, aby dać pierwszeństwo tym, którzy mieszkają w granicach parafii. Jedynym wyjątkiem są ci, którzy mieszkają poza granicami parafii, ale regularnie uczestniczą we Mszy św. w naszym kościele.

Aby było możliwe odprawianie Mszy św. z wiernymi obecnymi w kościele będziemy potrzebowali wolontariuszy, którzy pomogliby nam w organizacji wszystkiego czego wymagają od nas przepisy (między innymi: pomaganie osobom przybywającym do kościoła, wskazanie miejsca, dezynfekcja kościoła po zamknięciu itd.) Potrzebne będą też osoby, które pomogą w realizacji transmisji online z Katedry. Ze względu na wielkość Katedry na każdą z Mszy św. potrzeba będzie od 8 do 10 wolontariuszy. W kościele St Joseph’s na Woodside potrzebne będą 2-3 osoby na każdą Mszę św. Osoby, które chciałyby pomóc i zaangażować się jako wolontariusze prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza poniżej.

[accordion] [toggle title=”KATEDRA” ]

[/toggle] [toggle title=”WOODSIDE” ]

[/toggle] [/accordion]