O NAS

Duszpasterstwo Polaków w Aberdeen oferuje wsparcie duszpasterskie w języku polskim Polakom mieszkającym na terenie Aberdeen City Council.

Duszpasterstwo Polaków w Aberdeen nie jest odrębną parafią, lecz funkcjonuje w ramach szerszej posługi duszpasterskiej w strukturach rzymskokatolickiej Diecezji Aberdeen. Biskup Ordynariusz Hugh Gilbert OSB wyznaczył ks. Piotra Rytla do roli tymczasowego kapelana Polaków w Aberdeen. Tym samym dał osobom pochodzenia polskiego możliwość przeżywania wspólnoty wiary, wspólnej modlitwy oraz uczestniczenia w sakramentach i katechizacji w swym ojczystym języku. Nie oznacza to, że Polacy są zobowiązani do korzystania z sakramentów i innych form posługi duszpasterskiej w ramach Kapelanii. Każdy jest zachęcony do włączania się w życie swoich lokalnych parafii, wzbogacając je polską duchowością i tradycjami.

Nasze logo wyraża powiązanie chrześcijańskiej wiary (krzyż) z krajem, w którym mieszkamy (szkocka krata czyli tartan) i polskości – kratka użyta w logo to tzw. polski tartan:

Początki relacji pomiędzy Polską a Szkocją sięgają XV wieku, kiedy to kupcy ze Szkocji przybyli do portu Gdańsk. W XVI wieku wielu Szkotów walczyło o Polskę w wojnach przeciwko Szwecji, a w XVIII wieku w Polsce żyło aż 30,000 Szkotów. Po pewnym czasie Szkoci tak się zasymilowali z polską społecznością, że w 1673 roku kilku z nich o nazwiskach Mackay, Gordon, Fraser i Lindsay zostali podniesieni do rangi polskiej szlachty i ich szkockie nazwiska zostały zmienione na polsko brzmiące. Współczesny mit w Szkocji łączy nawet nazwisko Lech Walesa z Lachlan Wallace. Chociaż niewielu Polaków mogło odwiedzić Szkocję w tym okresie, dramatycznie zmieniło się to wraz z nadejściem II Wojny Światowej, kiedy to dziesiątki tysięcy polskich oddziałów stacjonowało na terenach całej Szkocji. Naturalna sympatia między tymi dwoma narodami miała wpływ na to, że wielu Polaków osiedliło się w Szkocji po zakończeniu wojny i asymilowało się ze szkockim społeczeństwem. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej ten trend utrzymuje się po dzień dzisiejszy, a Szkocja stała się popularna wśród Polaków szukających nowego życia. Polski tartan został zaprojektowany i utkany jako dar dla ludzi z Polski oraz dla wszystkich osób z polskim pochodzeniem mieszkających w Szkocji. Kolorystyka tartanu jest kombinacją polskich i szkockich flag narodowych. (International Tartans)