Duszpasterstwo Polaków

Ochrona dzieci i bezbronnych dorosłych

W dniu 2 października (Świętych Aniołów Stróżów) Kościół w Szkocji przypomina wszystkim wspólnotom o tym, że promujemy kulturę troski o bezpieczeństwo dzieci i bezbronnych dorosłych.

Z bronią w ręku

Rozpoczęliśmy październik – miesiąc, w którym nasze walki duchowe wspierane są pomocą Królowej Różańca świętego.