Wobec braku zgłoszeń Dzień Skupienia dla dorosłych osób posługujących w liturgii zostaje przeniesiony na okres powakacyjny.

Nowy termin zostanie podany do wiadomości w połowie sierpnia.