Obowiązek zapisów na listę uczestników wydarzenia w kościele

z dniem 3 lutego 2022 został zniesiony.