Rezerwacje


Przed zarezerwowaniem ławki zapoznaj się z Warunkami Rezerwacji

Chroniczne problemy zdrowotne lub masz objawy COVID-19? Zostań w domu.


Od dnia 3 stycznia 2022 w kościele katedralnym (St. Mary’s) do zarezerwowania dostępne są:

  • 42  długie ławki w środkowej nawie (czyli wszystkie znajdujące się w katedrze długie ławki)
  • 39 krótkich ławek w nawach prawej i lewej (czyli co druga krótka ławka – rozwiązanie dla osób chcących zachować większy dystans od innych uczestników liturgii)

Dla przyspieszenia procesu wpuszczania do kościoła (wpis na listę wciąż obowiązkowy), bardzo prosimy o wcześniejszą rezerwację online. Ułatwi to znacznie pracę wolontariuszy.

Msza św. w katedrze ma dwa formularze rezerwacji ławek, osobno dla długich ławek i osobno dla krótkich ławek. Proszę zwrócić uwagę, by rezerwować ławki zgodnie z ilością osób z rodziny lub domostwa, które przyjdą na Mszę św.


______________________________________________________________________________________