17 maja 2020

Ślub „na licencji”

Ograniczenia związane z pandemią ulegają powolnym zmianom w Polsce; na podstawie różnych przesłanek można przypuszczać, że ponownie będzie możliwe zawieranie związków małżeńskich w kościołach.

Parom narzeczonych, które planują ślub kościelny w Polsce i chciałyby przygotować dokumenty w Aberdeen oferujemy taką możliwość bez naruszenia restrykcji wprowadzonych przez szkocki rząd i obowiązujących na terenie Szkocji.

 1. Narzeczeni powinni mieć ustaloną (na ile się to da w bieżącej sytuacji) datę ślubu z parafią, gdzie ślub ma się odbyć.
 2. Proszę się skontaktować z Duszpasterstwem Polaków w Aberdeen (najlepiej przez formularz kontaktowy) żeby upewnić się, że możemy przygotować protokół przedślubny.
 3. Narzeczeni powinni mieć komplet dokumentów:
  1. Metryka chrztu do ślubu (ważna jest tylko 6 miesięcy od daty wystawienia i okres ważności nie powinien upłynąć przed zaplanowaną datą ślubu);
  2. Świadectwo bierzmowania (tylko jeśli informacja o bierzmowaniu nie została wpisana w metryce chrztu)
  3. Letter of Freedom, czyli brytyjski odpowiednik zapowiedzi przedślubnych;
  4. Zaświadczenie o odbyciu kursu przedmałżeńskiego
 4. Komplet dokumentów powinien zostać przekazany księdzu, który sporządzi protokół przedślubny na ich podstawie.
 5. Zostanie umówione krótkie spotkanie na podpisanie protokołu przedślubnego przez narzeczonych i księdza. Na to spotkanie narzeczeni muszą przynieść dowody tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport).
 6. Podpisany protokół przedślubny wraz ze wszystkimi dokumentami zostanie przekazany do Kurii Diecezjalnej w Aberdeen, a stamtąd to odpowiedniej kurii diecezjalnej w Polsce. Miejscowa kuria wymaga £10 na pokrycie kosztów przesyłki poleconej (registered) do Polski.