SPOWIEDŹ

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Spowiedź w czasie pandemii

Zwróć uwagę na następujące wskazówki:

  • Aby zachować wymagany dystans fizyczny, a jednocześnie zapewnić niezbędną poufność i prywatność, w kościele może przebywać tylko jedna osoba.
  • Aby uniknąć kłopotliwego wejścia podczas gdy ktoś inny jest w trakcie spowiedzi, przy wejściu znajduje się czerwono-zielony sygnał świetlny.
  • Niestety, ze względu na szczególną sytuację i wynikającą z niej niemożność dotrzymania diecezjalnych zasad ochrony osób niepełnoletnich, tymczasowo spowiedź jest dostępne wyłącznie dla osób dorosłych.
  • Godzina zakończenia spowiedzi oznacza moment, w którym muszę zakończyć spowiadanie i pójść do innych obowiązków.
  • W przypadku utworzenia się kolejki, proszę pamiętać o zachowaniu dystansu 2 metrów.

Spowiedź:

Woodside – (spowiedź tylko dla osób dorosłych)

  • Czwartek: 09:00 – 10:00
  • Piątek: 17:00 – 18:00