8 sierpnia 2021

Zmiany od 9 sierpnia

Poniższe informacje dotyczą kościoła St Joseph’s, Woodside. Parafia Katedralna na razie nie wprowadza żadnych zmian.

Oświadczenia Premier Szkockiego Rządu (3 sierpnia 2021) wprowadziło dwie istotne zmiany:

  1. wymóg prawny zachowania 1-metrowego fizycznego dystansu oraz limit osób w zgromadzeniach zostanie usunięte w dniu 9 sierpnia
  2. Niektóre środki ochronne pozostają w mocy, jak wymóg stosowania maseczek ochronnych w  pomieszczeniach zamkniętych oraz zbieranie danych kontaktowych w ramach Test and Protect (https://www.gov.scot/news/scotland-to-move-beyond-level-0/)

W praktyce nadal będziemy korzystać z systemu rezerwacji, ale wyłącznie w celu prowadzenia ewidencji obecności zgodnie z wymogami prawa. Dokumenty te są bezpiecznie przechowywane w parafii przez 3 tygodnie i nie są udostępniane nikomu, chyba że na żądanie Test and Protect w przypadku lokalnej epidemii. Od czasu wprowadzenia tego wymogu w lipcu 2020 r. władze medyczne nigdy nie zwróciły się z prośbą o udostępnienie danych. Zachowanie dystansu 1 metra jest zalecane, ale nie jest wymagana prawem. Niemniej, zdecydowanie zachęcam do zachowania dystansu, gdy tylko jest to możliwe.

Podsumowując, od poniedziałku 9 sierpnia, udział w nabożeństwach i Mszach św. w kościele związany jest z następującymi wymaganiami:

  1. Noszenie maseczki ochronnej na twarzy. Zwolnione z tego wymogu są dzieci poniżej 5. roku życia oraz osoby, które mają ku temu powody natury medycznej – szczegóły: https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-use-of-face-coverings/pages/face-covering-exemptions.
  2. Użycie żelu dezynfekującego do rąk przy wejściu do kościoła.
  3. Podanie swoich danych kontaktowych (wystarczy imię i nazwisko oraz numer telefonu); można to zrobić rezerwując ławkę online (preferowana opcja) lub przy wejściu do kościoła. Zbieramy dane jednej osoby z rodziny lub domostwa.