17 lipca 2021

Zmiany w rezerwacjach

Od 19 lipca wymagany 2-metrowy dystans zostaje zmniejszony do 1 metra. W praktyce oznacza to zwiekszenie ilości dostępnych ławek i jest to kolejny krok w kierunku zniesienia wszystkich ograniczeń, wstępnie zaplanowany na 9 sierpnia tego roku.

W kościele Katedralnym dostępnych jest

  • 22 długich ławek, każda może pomieścić do 6 osób mieszkających razem
  • 39 krótkich ławek, każda może pomieścić 1 lub 2 osoby mieszkające razem

Msza św. w Katedrze ma dwa formularze rezerwacji ławek, osobno dla długich ławek i osobno dla krótkich ławek. Proszę zwrócić uwagę, by rezerwować ławki zgodnie z ilością osób z rodziny lub domostwa, które przyjdą na Mszę św.

W kościele St Joseph’s na Woodside dostępnych są 24 ławki, każda może pomieścić do 5 osób mieszkających w jednym domu.

Nadal obowiązują następujące ograniczenia i wymogi sanitarne:

  • W kościele należy nosić maseczkę (z wyj  atkiem osób, które mają medyczne przeciwskazania)
  • Przy wejściu do kościoła należy użyć żelu do rąk (przy wyjściu jest to opcjonalne)
  • Z jednej ławki mogą korzystać osoby mieszkające razem (pojedyncze osoby mogą dzielić tę samą ławkę, zachowując wymaganą odległość).

Przejdź do Rezerwacji ławek