Duszpasterstwo Polaków

Na ostatnią chwilę…

Spóźnianie się na Mszę niedzielną to nasz sport narodowy, w którym trudno znaleźć godnych nam konkurentów.

Kandydaci do I Komunii Świętej 2022

Obojga rodziców/opiekunów dziecka, które w czerwcu 2022 przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej serdecznie zapraszamy z całą rodziną na niedzielne Msze św. do katedry, których oprawa przygotwana jest przez dzieci.

Polak Polakowi Sercem

Polska Szkoła im. św Stanisława Kostki organizuje 7 edycję akcji charytatywnej Polak Polakowi Sercem.

Nowi ministranci poszukiwani

Chłopców, którzy przytąpili już do I Komunii św., mogą zgłaszać rodzice na kandydatów na ministrantów.