I Komunia Święta

Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii,
służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów.
(św. Teresa z Lisieux)

Nie mówcie mi, że jesteście grzesznikami, że jesteście nędzni
i że dlatego nie przystępujecie do Komunii Świętej…
To tak jakbyście mówili, ze jesteście zbyt chorzy i dlatego nie chcecie ani lekarzy, ani lekarstw.
(św. Jan Maria Vianney)

Rodziców, którzy pragną, aby ich dzieci przystąpiły do sakramentu I Spowiedzi oraz  I Komunii  Świętej, prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy:
Dzieci urodzone w roku 2016 oraz wcześniej (dzieci, które jeszcze nie przystąpiły do sakramentu I Komunii świętej, ale uczęszczały na katechezę)

Zapisy przyjmowane są do końca września 2023 roku.

Przygotowanie dzieci do sakramentów I Spowiedzi oraz I Komunii Świętej odbywa się w ramach katechezy w polskich szkołach i obejmuje dwa lata nauki:
1) W klasie pierwszej materiał obejmuje poznanie bliżej Pana Jezusa.
2) W klasie drugiej: przykazania Boże, przygotowanie do sakramentu pokuty (warunki spowiedzi) oraz pełne uczestnictwo we Mszy Świętej (omawiane są poszczególne części Mszy Świętej).
Przygotowanie młodzieży i dorosłych do tych sakramentów odbywa się indywidualnie po uzgodnieniu z duszpasterzem.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z p. Katarzyną Włodarkiewicz (email: kasiaw@rcda.scot)

Autor zdjęcia: Tobias C. Wahl z Pixabay