CHRZEST

Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dziecko przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzyma nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Sta­rajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chry­stusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest.

Obrzędy Chrztu Dzieci

 

Termin chrztu: według indywidualnego uzgodnienia, w zależności od terminu dogodnego dla rodziny, dla duszpasterza oraz dostępności katedry.

 

Spotkanie przed chrztem (tzw. katecheza przedchrzcielna):

Uczestniczą w niej rodzice i chrzestni. Termin do indywidualnego uzgodnienia w dogodnym terminie.

Gorąco zachęcamy do wyboru chrzestnych i spotkania się z duszpasterzem na katechezie przedrzcielnej jeszcze przed urodzeniem się dziecka. Znacznie ułatwi to wzajemną rozmowę odnośnie zbliżającego się chrztu świętego.

 

Dokumenty wymagane przed chrztem św.:

  • rodzice dziecka: akt (metryka, certyfikat) urodzenia dziecka (tylko do wglądu), swój dokument tożsamości
  • chrzestni dziecka: świadectwo bierzmowania (wystawia parafia, gdzie było się ochrzczonym/ną albo parafia, gdzie przyjęło się sakrament bierzmowania; dopuszcza się przesłanie zeskanowanego zaświadczenia z kancelarii parafialnej z Polski bezpośrednio na adres email wskazany przez duszpasterza w Aberdeen) oraz własne ID
  • chrzestni praktykujący poza Duszpasterstwem Polaków w Aberdeen: zaświadczenie o zdatności do przyjęcia godności chrzestnego – z miejsca, gdzie aktualnie zamieszkują i regularnie uczestniczą w życiu parafialnym (z racji tego, że jednym z warunków dopuszczenia do bycia chrzestnym/chrzestną jest prowadzenie życia zgodnego z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma się pełnić)

Wzajemny szacunek do siebie nawzajem wymaga, by spraw formalnych nie zostawiać na ostatnią chwilę. Dokumenty należy więc dostarczyć do duszpasterza Polaków w Aberdeen najpóźniej 14 dni przed uzgodnioną wcześniej datą chrztu. W przypadku, jeśli wszystkie dokumenty nie zostaną dostarczone w odpowiednim czasie, rezerwacja daty chrztu zostanie automatycznie usunięta z kalendarza, z możliwością ponownego wspólnego ustalenia nowego dogodnego dla wszystkich terminu.