Bierzmowanie

Człowiek ochrzczony, ale niebierzmowany jest
„jak żołnierz, który już został wprawdzie odznaczony, ale nie ma jeszcze broni”.
(Faust z Riez, mnich, pisarz i kaznodzieja)

ZAPISY

Wszystkich chętnych (od wieku szóstoklasisty w sobotniej polskiej szkole, a S1 w szkole szkockiej), którym nie udało się do tej pory przyjąć sakramentu bierzmowania, zapraszamy do zapisów na kurs przygotowawczy.

 

KORZYŚCI

U kandydatów szczególnie ważna jest postawa pragnienia otrzymania nowych darów Ducha Świętego. Wtedy sakrament bierzmowania ma szansę i ubogacić, i wzmocnić różne dary Boże, u wielu chrześcijan niestety uśpione. Boża oferta nowych i wspaniałych darów Ducha Świętego ma służyć pomocą w niełatwej codzienności bycia uczniem Jezusa.

Dodatkową korzyścią z przyjęcia tego sakramentu jest późniejsza możliwość przyjęcia godności chrzestnego/chrzestnej lub brak przeszkód do przyjęcia sakramentalnego małżeństwa. Zniechęcamy do zgłaszania swych kandydatur osoby, które chcą jedynie uzyskać dokument uprawniający do przyjęcia kolejnych godności w Kościele. To naprawdę nie ma sensu.

 

JAKIEŚ PYTANIA / NIEJASNOŚCI?

Prosimy o kontakt z duszpasterzem.

 

Wstępny formularz zgłoszeniowy na przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w 2024 r.