MAŁŻEŃSTWO

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Kościół wymaga zazwyczaj od swoich wiernych kościelnej formy zawierania małżeństwa. Przemawia za tym wiele racji:

 • małżeństwo sakramentalne jest aktem liturgicznym; wypada zatem, by było celebrowane podczas publicznej liturgii Kościoła;
 • małżeństwo wprowadza do określonego stanu kościelnego, daje prawa i nakłada obowiązki w Kościele, między małżonkami i wobec dzieci;
 • skoro małżeństwo jest stanem życia w Kościele, trzeba, by była pewność odnośnie do jego zawarcia (stąd obowiązek obecności świadków).

Sprawą pierwszorzędnej wagi jest przygotowanie do małżeństwa, aby małżeńskie „tak” było aktem wolnym i odpowiedzialnym oraz aby przymierze małżeńskie miało solidne i trwałe podstawy ludzkie i chrześcijańskie.

Katechizm Kościoła Katolickiego 1601, 1631


Ze względu na wymagania Kodeksu Prawa Kanonicznego (prawa Kościoła katolickiego) okres załatwiania formalności związanych ze ślubem kościelnym musi się zamknąć pomiędzy 6 i 3 miesiące przed datą ślubu. Natomiast terminami kursu przedmałżeńskiego warto zainteresować się przynajmniej rok przed planowanym ślubem.

DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO NARZECZENI ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 1. ZGŁOSZENIA DO BIURA PARAFIALNEGO NA 6 M-CY PRZED ŚLUBEMZAMIARU ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA
 2. ODBYCIA KURSU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO
 3. ZGŁOSZENIA SIĘ DO BIURA PARAFIALNEGO NA 3 M-CE PRZED ŚLUBEMW CELU SPISANIA PROTOKOŁU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO

W CELU SPISANIA PROTOKOŁU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO NARZECZENI ZGŁASZAJĄ SIĘ DO BIURA PARAFIALNEGO Z NASTĘPUJĄCYMI DOKUMENTAMI:

 1. KOPIA AKTU URODZENIA
 2. KOPIA DOWODU TOŻSAMOŚCI LUB PASZPORTU
 3. METRYKA CHRZTU Z ADNOTACJĄ O BIERZMOWANIU
 4. PODPISANĄ PRZEZ RODZICÓW DWOJGA ZE STRON DEKLARACJI FREEDOM TO MARRY (w załączniku)
 5. AKT ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA – JEŚLI BYŁO ZAWARTE WCZEŚNIEJ CYWILNE MAŁŻEŃSTWO